Mały-wielki krok naszej kultury wina (sesja Fukierowska)

Czy nasza kultura wina wciąż jest w powijakach? Czy wciąż musimy tylko tęsknie patrzeć na inne nacje, żywić się niemym podziwem parweniusza lub dziką radością barbarzyńcy lub pustym nadęciem nowobogackiego kosmopolity? Czy wciąż tylko wzdychać mamy za nieuchwytnym odblaskiem złotego wieku dawno już przebrzmiałego i jego imię sycić się resentymentem? Patrząc z perspektywy na to, […]

Wino na wielką chwilę

Jakim winem uczcić ważne wydarzenia? Dziś każde dziecko już wie (mimo propagandy antyalkoholowej), że do tego celu służy wyłącznie lampka szampana, a dzieci bardziej wyedukowane wiedzą nawet, że nie każde wino z bąbelkami nazywać można szampanem.  Nie zawsze jednak nad Wisłą tak bywało, a tradycje rozwijane były przez wieki… Już w średniowieczu podniosłym chwilom na […]

Kółka Rolnicze a kultura picia wina na wsi polskiej

Towarzystwo Kółek Rolniczych w Galicji, była to interesująca organizacja, która powstała w 1882 roku. Jej celem było – jak podaje Encyklopedia Biznesu PWN – krzewienie kultury i oświaty  w duchu katolicko-narodowym wśród chłopów, jednym słowem służyło rozwojowi szeroko pojętej kultury na biednej galicyjskiej wsi a jednocześnie realizowało ważne cele gospodarcze – organizowało zbyt produktów rolnych […]