Co łączy Gruzję i Krym?

Nie sądźcie, że odpowiedź jest łatwa, choć liczni komentatorzy polityczni podkreślają dziś wspólne rosyjskie fatum wiszące nad tymi ziemiami. Nas interesują tutaj winne tradycje, a te okazują się łączyć wspomniane ziemie. Nie wiecie dlaczego? Zatem przeczytajcie! W poprzednim wpisie pisałem już o tym, że Krym w dawnych czasach bliski był wielu Polakom, zwłaszcza tym, którzy […]

Wino w kuchni cz. 1

Kultura wina jest przede wszystkim kulturą związaną ze stołem, obraz winnych tradycji byłyby więc bardzo ubogi, gdyby okrojony został ze spojrzenia na wino z punktu widzenia kuchni. Dokładniej rzecz biorąc przyjrzyjmy się winu z punktu widzenia książek kucharskich. Temat to oczywiście bardzo szeroki, zmuszony więc jestem do bardzo subiektywnego wyboru. Na początek polska kuchnia w […]