Nowy furmint Krakó przybył do Krakowa!

Czyż jest jakieś bardziej „krakowskie” wino niż tokajski furmint „Krakó”? No cóż, Krakó oznacza po węgiersku „Kraków”, a sam winiarz Stefan Wille-Baumkauf, przyznaje, że związki kulturowe z Krakowem są ważne dla zrozumienia tego wina. Jeśli dodać, że jest to wino na wskroś biodynamiczne, to łatwo zrozumieć, dlaczego warto temu winu poświęcić uwagę w kontekście winnych tradycji. […]

Garść wiadomości o regionie tokajskim A.D. 1801

Pisałem już o interesującym zabytku enologii polskiej, jakim jest artykuł Filozofia chemii opublikowany w pierwszym roku XIX wieku w Warszawie. Oprócz wiadomości o samych winach znajdziemy tam również nieco interesujących informacji o najważniejszych regionach winorodnych. Oczywiście najważniejszym z polskiego punktu widzenia od wieków był region Tokajski, zatem o nim wypada wspomnieć przed innymi. Jak wspominałem we […]