Kupiec winny przed wiekiem i dziś (Tadeusz Cieśliński vs Marek Kondrat)

Zostałem poproszony przez krakowską oficynę Znak o recenzję wydanej przez nią kilka miesięcy temu książki Marka Kondrata „W-inne strony”. Recenzje nie są specjalnością blogu, ale stwierdziłem, że interesujące może być zestawienie postaci dwóch kupców winnych – dawnego i dzisiejszego. Do pary wybrałem Tadeusza Cieślińskiego – starszego przeszło o wiek. Tym co ich łączy jest nie […]

Mały-wielki krok naszej kultury wina (sesja Fukierowska)

Czy nasza kultura wina wciąż jest w powijakach? Czy wciąż musimy tylko tęsknie patrzeć na inne nacje, żywić się niemym podziwem parweniusza lub dziką radością barbarzyńcy lub pustym nadęciem nowobogackiego kosmopolity? Czy wciąż tylko wzdychać mamy za nieuchwytnym odblaskiem złotego wieku dawno już przebrzmiałego i jego imię sycić się resentymentem? Patrząc z perspektywy na to, […]

Przemyskie tokaje Cieślińskiego cz. 2

Przyjrzymy się teraz działalności zasłużonej przemyskiej firmy Tadeusza Cieślińskiego w okresie międzywojennym. Działała ona wówczas w siedzibie przy ul. Kolejowej 3, kilka kroków od dawnej siedziby, nieco bliżej w kierunku dworca kolejowego. Po zakończeniu I wojny światowej wyraźnie rozszerzyła się oferta win zachodnioeuropejskich, z pewnością związki odrodzonej Polski z Ententą miały tutaj duże znaczenie. Mimo […]

Przemyskie tokaje Cieślińskiego cz. 1

Kolejnym miastem na szlaku winnych tradycji będzie twierdza Przemyśl. W okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej było to strategiczne miasto c. i k. monarchii, w którym spotykały się liczne nacje i gdzie krzyżowały się rozmaite wpływy kulturowe (ślady tej wielokulturowości najłatwiej odnaleźć dziś na cmentarzu głównym). Wróćmy jednak do win. W początkach XX wieku i […]